Ochrana osobních údajů

na webu Aukce Movita

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

1. Společnost Aukce Movita s.r.o., IČ:     14186403, se sídlem Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc zapsaná v?OR vedeném Krajský soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 88113 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatelé této webové stránky, využíváme na těchto webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • Zajištění základní funkčnosti a chodu webových stránek a jejich zabezpečení.
 • Sledování chování návštěvníků webových stránek. Cílem je přizpůsobení reklamy vašim zájmům a požadavkům.
 • Porozumění způsobu, jak návštěvníci používají webové stránky a tím stránky zlepšit.
 • Přizpůsobení obsahu webových stránek vašim potřebám.

Sběr cookies za těmito účely uvedenými výše lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na našich webových stránkách využíváme následující cookies: technické cookies, marketingové cookies, analytické cookies a personalizační cookies.

2. Webové stránky lze používat i v režimu neumožňujícím sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Takového režimu je možné dosáhnout buď nastavením v rámci nastavení prohlížeče, nebo vznesením námitky proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 21 Nařízení, a to zasláním na kontaktní adresu Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc nebo emailem martin.pucek@movita.cz. Vaši námitku poté bezodkladně vyhodnotíme, nejpozději do 30 dní od obdržení (bližší informace v Zásadách o ochraně osobních údajů). Tzv. technické cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

3. Dovolujeme si vás upozornit, že vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

4. Statistické cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

5. Marketingové cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Podle Nařízení máte právo:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15),
 2. na opravu svých osobních údajů (čl. 16),
 3. na výmaz (čl. 17),
 4. na omezení zpracování (čl. 18),
 5. na přenositelnost údajů (čl. 20),
 6. vznést námitku (čl. 21),
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77),
 8. kdykoli souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7).

 

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: správce webu, personalista, správce softwaru

 

9. Jak nastavit správu cookies ve vašem zařízení

Vše je o nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:


Chrome
Mozilla Firefox 
Internet Explorer
Android
Safari